Wp Header Logo 277.png

منظور: موافق نگاه یک طرفه به بورس نیستیم


رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه موافق نگاه یک طرفه به بورس نیستیم، گفت: از بازار سرمایه انتظار داریم در همین ابتدای سال ۲۵۴ همت برای ما تامین مالی کند!


source

ecokhabari

توسط ecokhabari