Wp Header Logo 442.png

اقتصاد دریامحور در دستور کار دولت است +ویدئو


رئیس‌جمهور گفت: اقتصاد دریامحور در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد، فعالیت‌هایی در این زمینه انجام شده، اما کافی نیست و اقدامات بیشتری نیاز است.به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس‌جمهور در جمع مردم نوشهر گفت: این منطقه قطب کشاورزی است و می‌تواند قطب صنعتی هم باشد. اقتصاد دریامحور در سیاست‌های ابلاغی وجود دارد، فعالیت‌هایی در این زمینه انجام شده، اما کافی نیست و اقدامات بیشتری نیاز است.

او افزود: بسیاری از کشورهای دنیا ، ارتباط بسیار کمی با ساحل دارند، اما بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی‌شان از دریا تامین می‌شود. با احتساب همه جزایر سراسر کشور، ایران ۵هزار کیلومتر ارتباط با دریا دارد، اما درآمد ما از دریا حدود ۳ تا ۴ درصد است، در همین زمینه برخی کشورها تا ۵۰ درصد هم جلو رفته‌اند.

منبع :


خبرگزاری دانشجو


source

ecokhabari

توسط ecokhabari