Wp Header Logo 258.png

کرسنت چگونه گروگان گرفته شد


بیست و دو سال از انعقاد قرارداد کرسنت و نزدیک به ۱۹ سال از توقف اجرای این قرارداد می‌گذرد اما کرسنت هنوز در ادبیات سیاسی ایران مساله مهم با ابعادی ناگفته است.


source

ecokhabari

توسط ecokhabari