Wp Header Logo 485.png

به بهانه حمایت طیب نیاز از پزشکیان نگاهی داریم به وضعیت اقتصادی دوران وزارت او.

دوران وزارت فرمانده اقتصادی پزشکیان به روایت نمودار‌ها

رویداد ۲۴ | در این نمودارها شاهد مقایسه عامل‌های اقتصادی، نظیر «تورم»، «رشد نقدینگی» و «نرخ رشد ارز» در زمان وزارت طیب‌نیا، با دوره‌های قبل و بعد از آن هستید.

دوران وزارت فرمانده اقتصادی پزشکیان به روایت نمودار‌ها

دوران وزارت فرمانده اقتصادی پزشکیان به روایت نمودار‌ها

دوران وزارت فرمانده اقتصادی پزشکیان به روایت نمودار‌ها

source

توسط

admin