Wp Header Logo 1262.png

به گزارش تجارت‌نیوز،  پیرو اطلاعیه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ (موضوع پرینت کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳) جزئیات مربوط به آزمون عملی رشته‌ علوم ورزشی و همچنین تعدادی از رشته‌های گروه آزمایشی هنر (نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس و گرافیک؛ طراحی صنعتی؛ ادبیات نمایشی؛ مجسمه‌سازی؛ نوازندگی موسیقی ایرانی؛ نوازندگی موسیقی جهانی؛ کتاب آرایی؛ آهنگسازی؛ بازیگری؛ طراحی صحنه؛ نمایش عروسکی؛ عکاسی؛ سینما) در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

طبق بند ۱ ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) و اصلاحیه آن، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمره‌کل آزمون اختصاصی حداکثر برای دو سال برای همان گروه آزمایشی معتبر است.

برای رشته‌های دارای آزمون عملی (رشته علوم ورزشی و تعدادی از رشته‌های گروه هنر)، آزمون عملی به عنوان یک درس تخصصی با ضریب ۱۲ در نمره‌کل آزمون اختصاصی مربوط به آن رشته دارای آزمون عملی، لحاظ می‌شود و این نمره‌کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی برای آن رشته، دو سال اعتبار دارد.

بر این اساس پذیرش دانشجو در رشته‌های دارای آزمون عملی (علوم ورزشی و تعدادی از رشته‌های گروه هنر) در سال ۱۴۰۳ از میان داوطلبان ذیل انجام می‌شود:

۱- داوطلبانی که حداقل در یکی از نوبت‌های اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در جلسه آزمون گروه مربوطه حضور یافته و در آزمون عملی رشته مورد نظر در سال ۱۴۰۳ شرکت کنند. برای این داوطلبان «نمره‌کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی در رشته مربوط به آزمون عملی برای سال ۱۴۰۳» محاسبه می‌شود.

۲- داوطلبانی که حداقل در یکی از نوبت‌های اول یا دوم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ در جلسه آزمون گروه مربوطه حضور یافته و در آزمون عملی رشته مورد نظر در سال ۱۴۰۲ شرکت کرده‌اند. برای این داوطلبان «نمره‌کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی در رشته مربوط به آزمون عملی برای سال ۱۴۰۲» محاسبه شده است.

توجه: آزمون عملی هر رشته در هر سال برای اعمال در نمره‌کل آزمون اختصاصی آن رشته در همان سال لحاظ می‌شود.

تذکر مهم ۱: برای داوطلبانی که در هر دو سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در آزمون سراسری گروه آزمایشی مربوطه حاضر شده و در هر دو آزمون عملی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ رشته مورد نظر شرکت کرده و نمره آزمون عملی دارند، برای محاسبه نمره‌کل نهایی آن رشته‌ دارای آزمون عملی، بین دو «نمره‌کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی سال ۱۴۰۳» و «نمره‌کل آزمون اختصاصی با احتساب درس عملی سال ۱۴۰۲»، بیشترین نمره، به عنوان نمره‌کل آزمون اختصاصی با نمره‌کل سابقه تحصیلی ترکیب می‌شود.

مثال: برای داوطلبی که در سال ۱۴۰۲ در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر حاضر جلسه بوده و در آزمون عملی رشته طراحی صنعتی نیز شرکت نموده، نمره‌کل آزمون اختصاصی رشته طراحی صنعتی سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است. اگر این داوطلب در سال ۱۴۰۳ نیز در جلسه آزمون گروه آزمایشی هنر و آزمون عملی رشته طراحی صنعتی حاضر شود، نمره‌کل آزمون اختصاصی رشته طراحی صنعتی سال ۱۴۰۳ برای ایشان محاسبه خواهد شد. برای محاسبه نمره‌کل نهایی رشته طراحی صنعتی (ترکیب نمره کل آزمون اختصاصی با نمره کل سابقه تحصیلی)، بیشترین نمره‌کل آزمون اختصاصی رشته طراحی صنعتی سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ با نمره کل سابقه تحصیلی ترکیب می‌شود.

تذکر مهم ۲: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه جلسه ۸۹۴ به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶) فرایند پذیرش در رشته‌های دانشگاه فرهنگیان که از طریق آزمون اختصاصی دانشجو – معلم انجام می‌شود، بصورت مستقل از آزمون سراسری است، امور مربوط به آزمون عملی در رشته‌های آموزش تربیت بدنی و آموزش هنر بصورت مستقل و جدا از آزمون سراسری و در ارزیابی شایستگی معلمی، توسط وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

بر این اساس اگر فردی هم متقاضی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم و هم آزمون سراسری بوده است و برای شرکت در آزمون عملی رشته‌های آموزش تربیت بدنی و آموزش هنر (در مرحله پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه فرهنگیان) ثبت‌نام کرده، در صورتی که علاقمند به پذیرش در رشته علوم ورزشی و رشته‌های هنر (دارای آزمون عملی) در آزمون سراسری برای پذیرش در سایر دانشگاه‌ها است، باید علاوه بر ثبت‌نام و شرکت در ارزیابی شایستگی معلمی مختص رشته‌های آموزش تربیت بدنی و آموزش هنر، (شرکت در آزمون‌های عملی رشته‌های دانشگاه فرهنگیان)، بر اساس مندرجات بندهای ۷ و ۸ اطلاعیه تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ (موضوع پرینت کارت شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳) نسبت به ثبت‌نام در این رشته‌ها برای آزمون سراسری اقدام کند.

منبع :


مهر

source

ecokhabari

توسط ecokhabari