Wp Header Logo 1699.png

اختلال اینترنت در روز‌های انتخابات ۱۴۰۳ خسارت سنگینی به فروشگاه‌های اینترنتی زده است.

خسارت سنگین اقتصادی اختلال اینترنت در روز‌های انتخابات

رویداد ۲۴ | آمار‌ها نشان می‌دهد که تحت تاثیر اختلالات اینترنتی در دو هفته اخیر، میزان سفارش فروشگاه‌های اینستاگرامی و تعداد تراکنش‌های برخی پرداخت‌یار‌ها به‌ترتیب ۴۰ و ۲۰ درصد کاهش یافته است. / روزنامه جمهوری اسلامی

source

توسط

admin