دسته: دسته‌بندی نشده

انس‌طلای‌جهانی  ۱۹۱۸.۳۸؛ نفت‌برنت‌جهانی ۱۱۵.۷۵؛ بیت‌کوین ۴۲,۰۹۰.۵۰؛ آبشده‌نقدی‌امروز ۵,۳۱۲,۰۰۰؛ آبشده‌نقدی‌فردا ۵,۳۲۲,۰۰۰؛ گرم‌خام ۱۸ عیار ۱,۲۲۸,۵۸۰؛ سکه‌نقدی‌امروز ۱۲,۲۴۰,۰۰۰؛ سکه‌نقدی‌حواله‌فردا ۱۲,۲۶۵,۰۰۰؛ نیم‌سکه ۷,۲۵۰,۰۰۰؛ ربع‌سکه ۴,۰۵۰,۰۰۰ شاخص‌کل ۱,۳۶۷,۲۴۸.۶۳؛ سکه‌تحویل‌یکروزه‌رفاه ۱۲,۱۵۰,۰۰۰

به گزارش بورس‌نیوز، آخرین نرخ‌ کامودیتی و سکه به شرح زیر است: انس‌طلای‌جهانی  ۱۹۱۸.۳۸نفت‌برنت‌جهانی ۱۱۵.۷۵ بیت‌کوین ۴۲,۰۹۰.۵۰آبشده‌نقدی‌امروز ۵,۳۱۲,۰۰۰ آبشده‌نقدی‌فردا ۵,۳۲۲,۰۰۰گرم‌خام ۱۸…