رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از رشد ۷۳ درصدی مالیات ابرازی عملکرد اشخاص حقوقی نسبت به سال قبل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: مالیات ابرازی در تیرماه امسال به دلیل مشارکت و تمکین داوطلبانه اشخاص حقوقی در کشور نسبت به عملکرد سال گذشته ۷۳ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه مالیات عامل شفافیت اقتصادی و رشد اقتصاد کشور می‌شود افزود: امسال در مهلت تعیین‌شده برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی، بیش از ۳۳۰ هزار فقره اظهارنامه از سوی اشخاص حقوقی دریافت شد که ارائه اظهارنامه تسلیمی از سوی اشخاص حقوقی نیز در این پایه مالیاتی رشد داشته قابل توجهی داشته است.
رئیس کل امور مالیاتی کشور در مورد اشخاص حقیقی نیز از رشد ۲۰۰ درصدی مالیات ابرازی در این بخش خبر داد. وی با اشاره به اینکه امسال در مقایسه با سال گذشته در بخش اشخاص حقیقی مشارکت بسیار خوبی وجود داشته است، افزود: مودیان محترم مالیاتی به صورت داوطلبانه و بر اساس اعتماد متقابل بین سازمان و مودیان این سازمان و همچنین بر اساس اصل شفافیت فعالیت اقتصادی مالیات ابرازی خود را ۲۰۰ درصد برای عملکرد ۱۴۰۰ در مقایسه با عملکرد ۱۳۹۹ افزایش دادند.
وی ضمن تشکر از مودیان محترم مالیاتی در ابراز صادقانه مالیات به سازمان مالیاتی تأکید کرد: رشد در اظهارنامه‌ها و درآمد ابرازی نشان از اعتماد فی‌مابین سازمان امور مالیاتی و مودی دارد که منجر به گسترش عدالت مالیاتی و توسعه اقتصادی در کشور می‌شود.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari